Is í aidhm na nuachtlitreach seo ná pobal Chonamara Láir a choinneáil ar an eolas faoin obair atá á dhéanamh ag Pleanáil Teanga Chonamara Láir agus Forbairt Chonamara Láir sa cheantar. Chomh maith leis sin, is deis iontach é seo dá mbeadh aon fhógraíocht, scéalta nó eolas agaibh le scaipeadh leis an bpobal. Is féidir teagmháil a dhéanamh ach ríomphost a sheoladh chuig ocpt@conamaralair.ie