Gaelchara 2021

Tá áthas ar Phleanáil Teanga Chonamara Láir go bhfuil an Scéim Gaelchara réidh le seoladh acu. Is scéim í seo a bhfuil sé d’aidhm aici deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí Gaeilge i gceantar Chonamara Láir (Camus, Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna, An Caiseal & Sraith Salach) feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Déanfar é […]

Cairdeas, Seirbhís Béile ar Rothaí do cheantair Chill Chiaráin, Charna agus An Chaisil

Cuirfear tús le Cairdeas, seirbhís Béile ar Rothaí ar an Luan, 22 Meitheamh 2020 ar mhaithe le freastal ar bhonn caighdeánach ar dhaoine i gceantar Chill Chiaráin, Charna & An Chaisil, le go mbeidh ar a gcumas maireachtáil go sláintiúil agus go neamhspleách ina dtithe cónaithe féin. Is í aidhm Cairdeas ná seirbhísí ar ardchaighdeán […]

Comórtas Grianghrafadóireachta Chonamara Láir

Tá Pleanáil Teanga Chonamara Láir ag reáchtáil comórtas grianghrafadóireachta. Pictiúir de cheantar Chonamara Láir amháin a ghlacfar leo. Is iad na bailte Camus, Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna, An Caiseal & Sraith Salach atá i gConamara Láir. Tá  teorainn  Chonamara  Láir  le  feiceáil  sa  mapa seo thíos. Beidh na grianghraif le feiceáil ar an suíomh […]