Is í aidhm Cairdeas ná seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine aonair agus dá muintir chun tacú le maireachtáil ina bpobal.
Beidh an tseirbhís ag feidhmiú trí lá sa tseachtain, Dé Luain, Dé Céadaoin & Dé hAoine sna ceantair Cill Chiaráin, Carna & An Caiseal. Tá deis ag daoine an tseirbhís a úsáid ar feadh lá amháin, dhá lá nó trí lá gach seachtain.

Déanaimid ár ndícheall caidreamh dearfach a chruthú sa bpobal lena chinntiú go gcomhlíontar na riachtanais go léir.

o   Caidreamh a chruthú le daoine aonair agus le teaghlaigh sa phobal
o   Seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar agus a chothabháil sa phobal
o   A chinntiú go gcaitear le cliaint le dínit agus le meas
o   Oibriú i gcomhar le gnólachtaí áitiúla agus le gairmithe cúram sláinte áitiúla chun leanúnachas seirbhísí a chinntiú

Má theastaíonn uait an tseirbhís seo a úsáid, níl le déanamh agat ach an fhoirm chláraithe a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chugainn láithreach chuig Cairdeas, Forbairt Chonamara Láir Teo., Teach an Údaráis, Carna, Conamara , Co. na Gaillimhe nó glaoch a chur orainn ag 087 329 4478.

Foirm Béile ar Rothaí 2021 & biachlár [59658]

 

Féile na Bealtaine 2021

Is é an téama i mbliana d’Fhéile na Bealtaine ná ‘Bealtaine sa Bhaile’. Táthar ag déanamh ceiliúradh ar ‘Chruthaitheacht agus Dul in Aois’.  Mar spreagadh, cuireadh amach sraith fhíseáin chuig úsáideoirí an tseirbhís Cairdeas:

Rang Aclaíochta le Róisín Nic Con Iomaire

Rang Aclaíochta Éadroim agus Ióga le Eagna

Rang Macnaimh le Eagna

Rang Ióga le Eva- ‘Soulfulfeeding’

Eolas faoi Pleanáil Teanga Chonamara Láir le Anne agus Úna