Fógra Poist- Forum Conamara

Tá folúntais ag FORUM Connemara CLG do cheithre phost faoin gclár ‘Ag Iarraidh Oibre’. Táthar ag glacadh le hiarratais suas go dtí 23ú Lúnasa. Breis eolais le fáil ach cliceáil ar an nasc seo: https://www.forumconnemara.ie/jobopportunities Tá sainchuntas maidir leis an bpost i gCarna le fáil anseo: https://static1.squarespace.com/static/585027c0f7e0ab5dd81f339c/t/611b6445d91a9f085b202ea1/1629185095181/Job+Desc+-+Project+Worker+21+E3+%28002%29.pdf

Comórtas Grianghrafadóireachta 2021

Mar gheall go bhfuil níos mó daoine ag dul amach anois ag siúl agus ag tógáil pictiúir álainn den cheantar, shocraigh Pleanáil Teanga Chonamara Láir Comórtas Grianghrafadóireachta a reáchtáil. Síníonn limistéar Chonamara Láir ó Chamus go hInis Ní agus chomh fada ó thuaidh leis an Sraith Salach. Gheobhaidh an buaiteoir leis an ngrianghraf is deise […]

Cairdeas, Seirbhís Béile ar Rothaí do cheantair Chill Chiaráin, Charna agus An Chaisil

Cuirfear tús le Cairdeas, seirbhís Béile ar Rothaí ar an Luan, 22 Meitheamh 2020 ar mhaithe le freastal ar bhonn caighdeánach ar dhaoine i gceantar Chill Chiaráin, Charna & An Chaisil, le go mbeidh ar a gcumas maireachtáil go sláintiúil agus go neamhspleách ina dtithe cónaithe féin. Is í aidhm Cairdeas ná seirbhísí ar ardchaighdeán […]

Comórtas Grianghrafadóireachta Chonamara Láir

Tá Pleanáil Teanga Chonamara Láir ag reáchtáil comórtas grianghrafadóireachta. Pictiúir de cheantar Chonamara Láir amháin a ghlacfar leo. Is iad na bailte Camus, Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna, An Caiseal & Sraith Salach atá i gConamara Láir. Tá  teorainn  Chonamara  Láir  le  feiceáil  sa  mapa seo thíos. Beidh na grianghraif le feiceáil ar an suíomh […]