Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Gaelchara 2021

Gaelchara 2021

Tá áthas ar Phleanáil Teanga Chonamara Láir go bhfuil an Scéim Gaelchara réidh le seoladh acu.

Is scéim í seo a bhfuil sé d’aidhm aici deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí Gaeilge i gceantar Chonamara Láir (Camus, Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna, An Caiseal & Sraith Salach) feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Déanfar é seo trí dheis a thabhairt dóibh an Ghaeilge a chleachtadh mar theanga bheo i suíomh Gaeltachta. Tabharfar deis don fhoghlaimeoir achar ama a chaitheamh i gcomhluadar cainteora dúchais (an Gaelchara). Beidh an foghlaimeoir in ann cur lena scileanna teanga trí a bheith páirteach i ngníomhaíocht nó caitheamh aimsire leis an gcainteoir dúchais: bíodh sé ina  imeacht sóisialta; ag cleachtadh spóirt; ag cleachtadh ceirde; nó trína bheith páirteach i ngníomhaíocht nó i gcaitheamh aimsire de chineál eile.

Cuirfear €250 ar fáil don fhoghlaimeoir agus €250 ar fáil don chainteoir dúchais.

Is é an Aoine 30 Iúil 2021 an spriocdháta. Tá tuilleadh eolais le fáil ón Oifigeach Pleanála Teanga, Anne Uí Dhonnacha ag opt@conamaralair.ie nó 087 1875384.

Beidh na rudaí seo a leanas curtha san áireamh agus an t-iarratas á mheas:

 • Tiomantas agus dúthracht na niarrathóirí maidir le húsáid na Gaeilge.
 • Cur síos soiléir ar an ngníomhaíocht/caitheamh aimsire agus ar an amchlár oibre.
 • Cur síos ar spriocanna teanga an fhoghlaimeora agus ar ar an mbealach a bhainfear na spriocanna sin amach.
 • Luach breise: gníomhaíocht nó uaireanta breise agus gníomhartha eile a chuirfidh le hacmhainn teanga an fhoghlaimeora.

Eolas eile

 • Tá an scéim oscailte: (i) d’fhoghlaimeoirí Gaeilge atá ag cur fúthu i Limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir, agus (ii) do chainteoirí dúchais gurb as Limistéar Pleanála Teanga iad.
 • Níl an scéim seo oiriúnach do ghlantosaitheoirí nó iad siúd gan bunscileanna na teanga. Tabharfar tús áite d’iarrathóirí a bhfuil leibhéal réasúnta Gaeilge acu, (meánleibhéal íseal nó níos airde).
 • Ní féidir leis na hiarrathóirí aon cheangal fola nó pósta a bheith eatarthu.
 • Beidh ar na rannpháirtithe meastóireacht agus tuairisciú rialta a dhéanamh trí dhialann teanga a choinneail agus taifead a dhéanamh ar an dul chun cinn.
 • Is painéal neamhspléach a dhéanfaidh measúnú ar na hiarratais agus is iad a dhéanfaidh an cinneadh
 • Tá an scéim seo teoranta mar gheall gur scéim phíolótach í.

Ciste

 • Cuirfear €250 ar fáil don fhoghlaimeoir Gaeilge agus €250 ar fáil don chainteoir dúchais.
 • Íocfar €100 ag tús na scéime agus an chuid eile nuair atá Oifig Pleanála Teanga Chonamara Láir sásta go bhfuil an clár críochnaithe go sásúil ag na rannpháirtithe.
 • Caithfear aon mhaoiniú a cheadófar a éileamh taobh istigh de thréimhse 7 mí ón litir thairisceana.
 • Mar gur scéim phíolótach í seo, tá an ciste iomlán teoranta.

Próiseas Iarratais

Caithfidh iarrathóirí foirm iarratais a líonadh isteach. Déanfar measúnú ar na foirmeacha iarratais agus roghnóidh painéal neamhspléach na rannpháirtithe.

Is féidir iarratas a dhéanamh go haonarach nó i dteannta foghlaimeora / cainteora dúchais. Cuirfear Foghlaimeoirí/Cainteoirí Dúchais aonaracha le Foghlaimeoirí/Cainteoirí Dúchais eile.

Tá an fhoirm iarratais le fáil ach teagmháil a dhéanamh le opt@conamaralair.ie nó 087 1875384.

Má leanann tú ag úsáid an tsuímh seo, glacann tú le fianáin. tuilleadh eolais

Tá sé socraithe go huathoibríoch ar an suíomh idirlín go gceadófar fianáin leis an taithí brabhsála is fearr a thabhairt duit. Má leanann tú ort ag úsáid an tsuímh gan socraithe fianáin a athrú nó cliceáil ar ‘Glacaim’ tá tú aontú leis seo.

Close