Fógra Poist:

May be an image of outdoors
Tá Cogaslann Agatha ag earcú Poitigéir Maoirseachta do phost buan, lánaimseartha i gCarna, Conamara.
A family-owned pharmacy group based in Connemara is currently seeking to hire a Supervising Pharmacist on a full-time permanent basis in Carna, Galway.

 

 


Baile Seirbhís An Chlochán

Beidh cruinniú eolais do choistí, eagraíaochtaí agus páirtithe leasmhara eile atá ag feidhmiú ar an gClochán Dé Luain an 22ú Márta ag 7.00 p.m. ar Zoom chun an phróiseas a bhaineann le pleanáil teanga atá leagtha amach do na bailte seirbhíse Gaeltachta agus an tacaíocht agus an cuidiú a bheidh ar fáil a mhíniú.
Ba mhór againn é dá mbeifeá i láthair ann, mar bhall den phobal áitiúil nó mar ionadaí/ionadaithe ó eagraíocht /ó choiste. Ba bhreá le Pleanáil Teanga Chonamara Láir bhur n-ionchur agus bhur dtacaíocht a fháil. Is iad an pobal chroílár an phróisis pleanála teanga.
Is féidir clárú don chruinniú ag https://anclochanbsg.eventbrite.ie nó trí nóta a sheoladh chuig unishabhaois@forasnagaeilge.ie.

POIST LE FÁIL

 

⇐Nasc don Fógra