Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 Bliana do Iorras Aithneach

Tá Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 bliana d’Iorras Aithneach ullmhaithe ag pobal Iorras Aithneach i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta. Tá an plean curtha le chéile i bpáirtnéireacht leis na coistí áitiúla agus an pobal sa gceantar, le hionchur ó eagrais Stáit agus eagrais forbartha éagsúla. D’fhostaigh Údarás na Gaeltachta an t-áisitheoir, Gearóid De Faoite, chun áisitheoireacht a dhéanamh ar chomhordú agus bailiú smaointe agus mianta an phobail don phlean gníomhaíochta seo dá gceantar. Tá an plean seo ag tógáil ar phlean inmheánach reatha an Údaráis do cheantar Chonamara Láir.
Is é Údarás na Gaeltachta a bheidh ag glacadh freagrachta as comhordú agus feidhmiú chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta. Chuige sin, tá Oifigeach Tionscnaimh earcaithe chun comhordú a dhéanamh ar fheidhmiú an phlean gníomhaíochta agus chun oibriú lámh ar lámh leis an bpobal agus le coistí pobail an cheantair. Déanfaidh Údarás na Gaeltachta gach iarracht a chinntiú go bhfuil acmhainní ar fáil chun an plean a chur i bhfeidhm ar bhealach éifeachtach a thabharfaidh gach seans chun na gníomhaíochtaí agus na tionscnaimh éagsúla atá liostáilte anseo istigh a chur i gcrích. Beifear ag súil gur féidir na tionscnaimh éagsúla atá luaite sa phlean gníomhaíochta a airgeadú trí iarratais cuí ar mhaoiniú ón bpobal ar fhoinsí ábhartha éagsúla, ina measc cistí Údarás na Gaeltachta, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, Fáilte Éireann, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Forum Connemara (LEADER), BIM (FLAGS/eile), OÉ Gaillimh, agus an earnáil phríobháideach de réir mar atá sé oiriúnach. Beidh iarratais á réiteach ar mhaoiniú bunaithe ar thograí agus tionscnaimh sonracha.

 

Íoslódáil an Plean Anseo

 

Loading…

Má leanann tú ag úsáid an tsuímh seo, glacann tú le fianáin. tuilleadh eolais

Tá sé socraithe go huathoibríoch ar an suíomh idirlín go gceadófar fianáin leis an taithí brabhsála is fearr a thabhairt duit. Má leanann tú ort ag úsáid an tsuímh gan socraithe fianáin a athrú nó cliceáil ar ‘Glacaim’ tá tú aontú leis seo.

Close