Plean Teanga Chonamara Láir

Tá Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Chonamara Láir ag feidhmiú mar choiste ó thús 2016. Tar éis roinnt cruinnithe poiblí agus tar éis achainí ar an bpobal cuireadh coiste deonach le chéile de bhaill óna ceantair éagsúla sa limistéar agus ó réimsí éagsúla de shochaí limistéar Chonamara Láir. Bhí sé mar aidhm ón tús ag an gcoiste an deis seo a thapú trí phróiseas na pleanála teanga na riachtanais atá againn mar phobal chun inmharthanacht an cheantair mar cheantar bisiúil Gaeltachta agus tuaithe a chinntiú a chur i láthair na scairshealbhóirí a mbeidh tionchar acu ar fhíorú na mian aidhme seo sna blianta amach romhainn. Tá an coiste den tuairim go bhfuil ceangal suntasach idir pobal láidir Gaeilge agus Gaeltachta agus slí mhaireachtála ar ardchaighdeán le heacnamaíocht rathúil an limistéir. Bhí an coiste mothálach gur ag déanamh ionadaíochta do phobal an limistéir a bhíodar agus cuireadh béim ollmhór ar ionchur an phobail ó thús deireadh an phróisis seo. Tá plean cuimsitheach curtha le chéile anois a thugann léargas ar stádas na Gaeilge sa gceantar chomh maith le láidreachtaí agus riachtanais an limistéir mar cheantar Gaeltachta. Tá bearta atá uaillmhianach ach réalaíoch ann chun an Ghaeilge agus an tsaíocht Ghaelach a chur chun cinn mar mhóracmhainn d’fhorás eacnamaíoch, oideachasúil, cultúir agus sóisialta sa limistéar don seacht mbliana amach romhainn agus do na glúnta ina dhiaidh sin.

Teagmháil:

Anne Uí Dhonnacha, Oifigeach Pleanála Teanga opt@conamaralair.ie / 087 1875384
Úna Bhreathnach, Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga ocpt@conamaralair.ie/ 087 1678607

Íoslódáil an Plean Anseo

 

 

Job Offers  |  Info: There are no items created, add some please.

Oifigeach Pleanála Teanga Chonamara Láir

Físeán de cheantar Chonamara Láir atá curtha le chéile ag an gcomhlacht Meangadh Fíbín do Phleanáil Teanga Chonamara Láir.

Loading…

Má leanann tú ag úsáid an tsuímh seo, glacann tú le fianáin. tuilleadh eolais

Tá sé socraithe go huathoibríoch ar an suíomh idirlín go gceadófar fianáin leis an taithí brabhsála is fearr a thabhairt duit. Má leanann tú ort ag úsáid an tsuímh gan socraithe fianáin a athrú nó cliceáil ar ‘Glacaim’ tá tú aontú leis seo.

Close